Бр. предмета Год. Одељење Наслов Датум одлуке Тужени орган Врста спора Уписник Опис Анонм. одлука Сентенца
1 У 17852/1515IIIутврђивање локалне комуналне таксе06.03.2019Министарство финансија Пореска управатаксе - порезУРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...139098.odt
1 У 15003/1515IIIпорез06.03.2019Министарство финансија Пореска управапорезУРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...140514.odt
10 У 11194/1515IIIнакнада за коришћење грађевинског земљишта01.03.2019Министарство финансијаграђевинско земљиште - коришћење грађевинског земљиштаУРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...139092.odt
22 У 16594/1515Iпорез01.03.2019Министарство финансијапорезУРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...142221.odt
4 У 13763/1515Iпорески28.02.2019Министарство финансија Пореска управапорезУРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...139720.odt
17 У 14689/1515Iпорез25.02.2019Министарство финансија Пореска управапорезУРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...139464.odt
4 У 15040/1515IIIпринудна наплата пореза21.02.2019Министарство финансија Пореска управапорезУРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...138065.odt
13 У 16771/1515Iдоприноси за обавезно социјално осигурњае на терет послодавца21.02.2019Министарство финансија Пореска управадоприносиУРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...138324.odt
4 У 11903/1515IIIпорез21.02.2019Министарство финансијапорезУРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...139881.odt
4 У 16082/1515Iпорез21.02.2019Министарство финансија Пореска управапорезУРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...139889.odt

123456789 Иди на страну: