Бр. предмета Год. Одељење Наслов Датум одлуке Тужени орган Врста спора Уписник Опис Анонм. одлука Сентенца
15 У 15291/1515IIIпорески20.02.2019Министарство финансија Пореска управапорезУРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...139357.odt
7 У 10986/1515IIIпорез на наслеђе и поклон20.02.2019Министарство финансија Пореска управапорезУРепублика Србија ...139371.odt
7 У 17986/1515Iкомунална такса14.02.2019Градско веће града Београдакомунална таксаУРепублика Србија ...138737.odt
4 У 11035/1515Iпорез11.02.2019Министарство финансија Пореска управапорезУРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...139019.odt
11 У 8873/1616Iпорески07.02.2019Министарство финансијапорезУРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...138096.odt
11 У 9516/1515Iпорез07.02.2019Министарство финансија Пореска управапорезУРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...137376.odt
10 У 15352/1515Iпореском01.02.2019Министарство финансијапорезУРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...137278.odt
14 Уж 208/1818потврђивање мандата01.02.2019Скупштина општине Алибунармандат одборникаУжРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...137073.odt
13 У 231/1717IIIнакнада за одводњавање31.01.2019Министарство финансија Пореска управановчана накнадаУРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...136765.odt
23 У 19118/1616IIпорески31.01.2019Министарство финансијапорезУРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...138158.odt

12345678910 Иди на страну: