Бр. предмета Год. Одељење Наслов Датум одлуке Тужени орган Врста спора Уписник Опис Анонм. одлука Сентенца
26 Уж 4840/2020заштита изборног права22.07.2020Републичка изборна комисијазаштита изборног праваУжРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...174089.odt
7 Уж 3777/2020заштита изборног права22.07.2020Републичка изборна комисијазаштита изборног праваУжРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...174102.odt
III-6 Уж 4799/2020IIIзаштита изборног права22.07.2020Републичка изборна комисијазаштита изборног праваУжРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...174107.odt
1 Уж 4802/2020IIIзаштита изборног права22.07.2020Републичка изборна комисијазаштита изборног праваУжРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...174108.odt
5 Уж 4801/2020IIIзаштита изборног права22.07.2020Републичка изборна комисијазаштита изборног праваУжРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...174110.odt
7 Уж 4798/2020IIIзаштита изборног права22.07.2020Републичка изборна комисијазаштита изборног праваУжРепублика Србија УПРАВНИ...174113.odt
20 Уж 4792/2020IIIзаштита изборног права22.07.2020Републичка изборна комисијазаштита изборног праваУжРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...174115.odt
23 Уж 4800/2020IIIзаштита изборног права22.07.2020Републичка изборна комисијазаштита изборног праваУжРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...174116.odt
19 Уж 4794/2020IIIзаштита изборног права22.07.2020Републичка изборна комисијазаштита изборног праваУжРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...174117.odt
2 Уж 4793/2020заштита изборног права22.07.2020Републичка изборна комисијазаштита изборног праваУжРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...174118.odt

1234567891011 Иди на страну: