Бр. предмета Год. Одељење Наслов Датум одлуке Тужени орган Врста спора Уписник Опис Анонм. одлука Сентенца
I-7 У 5046/1717Iпорез30.01.2019Министарство финансија Пореска управапорезУРепублика Србија УПРАВНИ...136478.odt
20 У 2987/1717IIIнакнада за заштиту и унапређење животне средине30.01.2019Општинско веће општине Кучевонакнада за заштиту и унапређење животне срединеУРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...137014.odt
II-3 У 4635/1717IIпорез на регистровано оружје30.01.2019Министарство финансијапорез на регистровано оружјеУРепублика Србија УПРАВНИ...137932.odt
III-4 Ув 634/1818IIIумањење нето прихода лица у јавном сектору29.01.2019Управни суд СрбијепорезУвРепублика Србија УПРАВНИ...142766.odt
4 У 897/1515IIIпорез29.01.2019Министарство финансија Пореска управапорезУРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...136414.odt
III-5 У 1972/1616IIIутврђивање пореза на имовину25.01.2019Министарство финансијапорезУРепублика Србија УПРАВНИ...137009.odt
I-3 У 16008/1616Iтакса - комунална такса25.01.2019Министарство финансија Пореска управатаксе - порезУРепублика Србија УПРАВНИ...141877.odt
24 У 4554/1717Iпорез на имовину25.01.2019Министарство финансија Пореска управапорезУРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...137041.odt
24 У 6468/1717IIIпореза на имовину25.01.2019Министарство финансијапорезУРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...137120.odt
II-6 У 19194/1616IIпорез24.01.2019Министарство финансија Пореска управапорезУРепублика Србија УПРАВНИ...136853.odt

1234567891011 Иди на страну: