Београд, 08., 10. и 17. мај 2019. године, 20.05.2019.

ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА – ПОСЕТА СТУДЕНАТА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

 

Студенти Правног факултета Универзитета у Београду посетили су Управни суд 08., 10. и 17. маја 2019. године. Студенте су током наведених дана дочекали заменици председника суда, судије Душица Маринковић и Весна Лазаревић, које су указале на значај Управног суда и улогу коју обавља вршећи судску заштиту законитости управних аката.

 

Након уводног обраћања заменика председника суда, судије Зорица Китановић и Стево Ђурановић упознали су студенте са начином рада суда, организацијом, надлежношћу, предметом управног спора, правилима поступка, одлукама које суд доноси, веб презентацијом суда, Информатором о раду суда, Извештајима о раду суда, системом за електронско управљање предметима (САПС), базом судске праксе и апликацијом еСуд.

 

Управни суд ће наставити да ради на повећању поверења јавности у рад суда организацијом Манифестације Дана отворених врата.