Београд и Аранђеловац, 20. и 21. мај 2019. године, 23.05.2019.

КОНСУЛТАТИВНИ САСТАНАК О ДАЉЕМ РАЗВОЈУ МИГРАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ У СРБИЈИ

 

Председник Одељења судске праксе судија Радојка Маринковић учествовала је на консултативном састанку о даљем развоју миграционе политике у Републици Србији, који је одржан 20. маја у Београду и 21. маја 2019. године у Аранђеловцу, у склопу  пројекта „Западни Балкан и Агенда ЕУ у области миграција/2018 Генерална конференција Европског савета за избеглице и прогнанике (ECRE) у Србији“ који Група 484 реализује у сарадњи са Балканским фондом за демократију (BTD).

 

Теме првог дана састанка биле су процес европских интеграција и систем азила и миграција у Републици Србији, док је други дан био посвећен питањима правних статуса, повратку и изазовима у примени нових закона. У раду наведеног састанка учествовали су представници надлежних државних органа који су укључени у процес дефинисања и/или спровођења миграцијских политика, међународних организација, као и представници организација цивилног друштва у циљу покретања дијалога о приоритетима миграционе политике. Тако су учесници били представници Министарства унутрашњих послова, затим Прекршајног апелационог и Прекршајног суда у Београду, Комесаријата за избеглице и миграције, Комисије за азил, као и представници међународних организација – UNHCR, IOM и Мисија ОЕБС-а у Србији.

 

Током два радна дана састанка учесници су разменом мишљења и искустава у области азила, квалитетном дискусијом и активним заједничким радом дефинисали даље кораке у обезбеђивању функционалног система управљања миграцијама и система азила.