Будва, Црна Гора, 12-13. децембра 2018. године, 17.12.2018.

РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА УПРАВНЕ СУДИЈЕ СА АКЦЕНТОМ НА ЗАШТИТУ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ У УПРАВНИМ СПОРОВИМА

 

Делегација Управног суда у следећем саставу: судије Јасминке Вукашиновић и судије Павела Јонаша боравили су од 12-13. децембра 2018. године у студијској посети у Будви, у Републици Црној Гори, ради учешћа у Регионалној конференцији за управне судије са акцентом на заштиту права на суђење у разумном року у управним споровима у организацији Центра за обуку у судству и државном тужилаштву.

Конференцију су отвориле председник Врховног суда Црне Горе, судија Весна Меденица и председник Управног суда Црне Горе, судија Бранка Лакочевић. Након отварања радионице, учесници су прешли на радни део. Заменик председникa Врховног суда Црне Горе, судија Станка Вучинић представила је право на суђење у разумном року у управном поступку и управном спору. Потом су судија Бранка Лакочевић и судија Високог управног суда Републике Хрватске Сања Оточан представиле нацрт анализе “Суђење у разумном року и правни лекови у управном поступку и управном спору”. Након паузе уследила је презентација на тему “Жалба, односно тужба, због ћутања администрације у контексту права на суђење у разумном року – искуства земаља региона”, у оквиру које су представници земаља учесница представили наведену тему. Дискусију је модерирала судија Бранка Лакочевић.

            После подне уследио је наставак рада, у оквиру ког је тему “Поступци по тужбама за правично задовољење у вези са управним поступком и управним спором” представио судија Врховног суда Црне Горе Мираш Радовић а након тога је госпођа Милица Новаковић, правни саветник у Европском суду за људска права, говорила о “Примени члана 6 став 1 Конвенције у управном поступку и управном спору у пракси Европског суда за људска права”. Госпођа Валентина Павличић, заступница Црне Горе пред Европским судом за људска права у Стразбуру говорила је учесницима о “Обавези извршења одлука Европског суда за људска права”. Први радни дан конференције закључила је судија Бранка Лакочевић.

Други дан Конференције отворен је сесијом на тему осигурања поштовања права на суђење у разумном року у светлу значајног повећања прилива предмета – искуства земаља региона. Представници земаља учесница су представили наведену тему, а судијe Јасминка Вукашиновић и Павел Јонаш су говорили о искуствима Републике Србије у примени права на суђење у разумном року у управном спору. Уследила је сесија на тему обавезности судских одлука и могућности покретања управног спора због неизвршења судске одлуке коју је модерирала судија Бранка Лакочевић. На крају другог радног дана конференције уследили су закључци конференције и завршна разматрања.