Брисел, Краљевина Белгија, 04. јун 2019. године, 06.06.2019.

САСТАНАК ПОДОДБОРА ЗА УНУТРАШЊЕ ТРЖИШТЕ И КОНКУРЕНЦИЈУ

 

Заменик председника Управног суда, судија Жељко Шкорић учествовао је на састанку Пододбора за унутрашње тржиште и конкуренцију између Републике Србије и Европске уније који је одржан у Бриселу, Краљевина Белгија, дана 04.06.2019. године.

Састанак су отворили представници Европске комисије и Републике Србије, који су након тога усвојили дневни ред састанка. Током састанка разматране су релевантне теме за унутрашње тржиште и конкуренцију и нивоу усклађености прописа Републике Србије са правом Европске уније. Посебно се говорило о усклађивању и спровођењу прописа и јачању административних капацитета, које представља уједно и мерило за затварање Поглавља 5 – Јавне набавке. У склопу наведене теме, судија Шкорић је ближе појаснио капацитет система правног лека у поступцима јавних набавки.

Циљ одржавања састанака Пододбора за унутрашње тржиште и конкуренцију је дискусија о питањима која се односе на Споразум о стабилизацији и придруживању, односно анализа напретка у усклађивању, примени и спровођењу прописа ЕУ.