Београд, 21. децембар 2018. године, 25.12.2018.

СРЕДЊОРОЧНИ ЕВАЛУАЦИОНИ САСТАНАК У ВЕЗИ СА ПРОЈЕКТОМ „ПОДРШКА ЈАЧАЊУ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА МИГРАЦИЈАМА И АЗИЛОМ У СРБИЈИ“

 

Председник Одељења судске праксе, судија Радојка Маринковић и судија Зорица Китановић су учествовале на средњорочном евалуационом састанаку у вези са пројектом „Подршка јачању система управљања миграцијама и азилом у Србији“ који је одржан 21. децембра 2018. године у Београду.

Састанак је служио да се оцене активности које су реализоване и представља консултативни процес усмерен на унапређење и уједначавање националне праксе у оквиру азилне процедуре и реализује се у наставка пројекта ”Подршка јачању управљања миграцијама и азилом у Републици Србији”, који спорводи Међународна организација за миграције, уз подршку Британске амбасаде у Београду.