Београд, 28. фебруар 2019. године, 01.03.2019.

СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ ТВИНИНГ ПРОЈЕКТА „ДАЉИ РАЗВОЈ КОНКУРЕНЦИЈЕ У СРБИЈИ“

 

Свечаном отварању Твининг пројекта „Даљи развој заштите конкуренције у Србији“, присуствовали су судија Управног суда мр Зоран Рељић и судијски саветник Љиљана Коруга. Свечано отварање је одржано у Београду, у сали Народне скупштине Републике Србије, 28. фебруара 2019. године, са почетком у 13 часова. Наведени Твининг пројекат ће заједно спроводити национална тела за заштиту конкуренције Италијанске Републике и Републике Србије, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato и Комисија за заштиту конкуренције, у наредне две године.

Овај Твининг пројекат, који финансира Европска унија, има за циљ да стимулише развој окружења које истински подстиче тржишну конкуренцију и поспешује економски развој, у сврху обезбеђивања користи за потрошаче и друштво у целини.