Београд, 17.10.2014.

Дан отворених врата 24.10.2014.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


Поводом Европског дана цивилне правде, у седишту Управног суда у Београду, биће одржана манифестација “Дан отворених врата” у петак, 24.10.2014. године.

Позивају се сви заинересовани грађани да се непосредно, од лица која ће тог дана бити задужена за комуникацију са јавношћу, упознају са начином рада суда, организацијом, надлежношћу, предметом управног спора, правилима поступка, одлукама које суд доноси, информатором о раду суда, извештајима о раду суда као и о начину предаје Управном суду тужбе и других поднесака у облику електронског докумета.

"Дан отворених врата" биће одржан према унапред утврђеном програму који обухвата:

- обилазак пријемног шалтера суда, са почетком у 11.30 часова;
- присуствовање презентацији рада Управног суда, са почетком у 12.00 часова, у судници број 1., на трећем спрату Зграде судова. Презентацију рада суда ће одржати судија Зорица Китановић, судија Стево Ђурановић, управитељ писарнице Дејан Ђурић и систем администратор Слободан Шолајић;
- обилазак једног судијског кабинета.

Свим заинтересованим грађанима ће бити доступна бесплатна публикација под називом “Заштита права грађана пред Управним судом – водич за грађане”, као и брошуре “Сазнајте више о поступку пред Управним судом” и "Обавештење о начину предаје Управном суду тужбе и других поднесака у облику електронског документа.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ СУДА

Судија Јелена Ивановић