Београд, 22.10.2013.

ОБАВЕШТЕЊЕ-24. ОКТОБАР 2013. ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА

РЕПУБЛИКАСРБИЈА
УПРАВНИ СУД
СУ 1-3 1/13
Дана: 22.10.2013. године
Б е о г р а д


ОБАВЕШТЕЊЕ


Поводом Европског дана цивилне правде Управни суд организоваће у четвртак, 24.10.2013. године, манифестацију "Дан отворених врата".

Општа јавност, стручна јавност, као и медији, тога дана моћи ће да се у периоду од 9.00 до 14.30 часова, упознају са организацијом рада Управног суда на инфо-пулту Управног суда, у улици Немањина бр. 9, Београд, кроз постављање питања и добијање одговора од управитеља писарнице Управног суда и лица задужених за комуникацију са јавношћу тог дана.

У периоду од 7.30 до 15.30 часова, сви заинтересовани моћи ће на инфо - пулту Управног суда да преузму бесплатно брошуру "Сазнајте више о поступку пред Управним судом", публикацију "Заштита права грађана пред Управним судом-водич за грађане" и Информатор о раду Управног суда.

У периоду од 12.00. до 14.00 часова, сви заинтересовани моћи ће да разгледају судницу бр. 1 Управног суда, у којој ће добити информације о надлежности Управног суда и поступку пред Управним судом. Такође ће им бити представљена и будућа интернет презентација Управног суда, која ће између осталог садржати електронску огласну таблу, преглед заказаних рочишта, базу анонимизираних судских одлука, сентенци, ставова.

Присутна јавност биће анонимно анкетирана на околност транспарентности рада Управног суда, као и на који начин суд може да побољша и унапреди транспарентност свог рада и комуникације са јавношћу.


ВРШИЛАЦ ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА
УПРАВНОГ СУДА

Судија Слађана Бојовић