Београд, 30.10.2013.

Обавештење

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УПРАВНИ СУД
Службено
Дана: 30.10.2013. године
Б е о г р а дО Б А В Е Ш Т Е Њ Е


Поводом предстојећих избора за одборнике Скупштине Градске општине Вождовац, који су расписани за 15.12.2013. године (“Службени лист града Београда” бр. 47/2013 од 23.10.2013. године), избора за одборнике Скупштине општине Оџаци, који су расписани за 15.12.2013. године (“Службени гласник РС” бр. 94/13 од 30.10.2013. године) и избора за одборнике Скупштине Градске општине Костолац, који су расписани за 15.12.2013. године, (“Службени гласник града Пожаревца” бр. 11/13), Управни суд обавештава јавност да ће у току спровођења свих изборних радњи, жалбе примати препорученом пошиљком или непосредно на пријемном шалтеру суда, улица Немањина бр. 9, Београд, 24 часа сваког радног дана, суботом и недељом.


УПРАВНИ СУД