Београд, 24.07.2014.

Обавештење

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УПРАВНИ СУД
Службено
24.07.2014. године
Б е о г р а д


ОБАВЕШТЕЊЕ

Поводом предстојећих избора за одборнике Скупштине општине Мајданпек, који су расписани за 07. септембар 2014. године (“Службени гласник РС” бр.76/14) Управни суд обавештава јавност да ће у току спровођења изборних радњи, жалбе примати препорученом пошиљком или непосредно на пријемном шалтеру суда у Немањиној 9, Београд, 24 часа сваког радног дана, суботом и недељом.


УПРАВНИ СУД