16.03.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАДУ УПРАВНОГ СУДА СА СТРАНКАМА ТОКОМ ТРАЈАЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА

На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања (“Сл. гласник РС, бр. 29 од 15.03.2020. године) и Упутства о раду Врховног касационог суда са странкама за време ванредног стања, Управни суд обавештава јавност да:

1.      од 15.03.2020.године, до даљњег, ОБУСТАВЉА РАД СА СТРАНКАМА на пријемном шалтеру Управног суда;

2.      странке ће од 15.03.2020. године, па надаље, судска писмена моћи да предају само путем поште;

3.    имајући у виду да је Управни суд надлежан за пружање заштите изборног права на свим нивоима почев од дана расписивања када почињу да теку изборне радње до 20 дана након проглашења резултата избора (под условом да нема понављања), што изискује изискује посебну 24-часовну организацију рада суда сваког радног дана, суботом, недељом и празницима, Управни суд обавештава да се искључиво жалбе, допуне жалби, одговори на жалбе, списи, допуне списа, други поднесци и прилози у предметима заштите изборног права, могу предати непосредно Управном суду на службеном улазу зграде судова Немањина 9, Београд (улаз код рампе), сваког радног дана, суботом и недељом од 00.00 – 24.00 часова;

4.    странке се о току судских предмета Управног суда могу информисати преко портала portal.sud.rs или путем телефона 011/ 363-5232 и 011/363-5237;

5.      за странке и запослене затворен је главни улаз зграде из Немањине 9 од 15.03.2020. године.

 

                                                                                                                              УПРАВНИ СУД

 

Упутство о раду Врховног касациног суда са странкама за време ванредног стања