15.05.2020.

Обавештење поводом предстојећих избора

Поводом предстојећих избора за народне посланике, избора за одборнике скупштина градова и скупштина општина ("Сл. гласник РС", бр. 19/20 и 68/20), избора за посланике у Супштину Аутономне покрајине Војводине ("Сл. лист АПВ", бр. 15/20 и 26/20), који су расписани за 21. јун 2020. године, Управни суд обавештава јавност да ће у току спровођења свих изборних радњи, жалбе примати препорученом пошиљком или непосредно на пријемном шалтеру Управног суда у Немањиној 9, Београд, 24 часа сваког радног дана, суботом и недељом.