02.03.2022.

Обавештење поводом предстојећих избора

Поводом предстојећих избора за одборнике скуштина градова и скупштина општина у Републици Србији ("Сл. гласник РС", бр. 22/22), избора за народне посланике ("Сл. гласник РС", бр. 22/22) и избора за председника Републике ("Сл. гласник РС", бр. 29/22), који су расписани за 3. април 2022. године, Управни суд обавештава јавност да ће у току спровођења свих изборних радњи, жалбе примати препорученом пошиљком или непосредно на пријемном шалтеру Управног суда у Немањиној 9, Београд, 24 часа сваког радног дана, суботом и недељом. Уколико подносилац жалбе поседује квалификовани сертификат за електронски потпис, жалба се може поднети и путем електронске поште: pisarnica@up.sud.rs.