Београд, 12.09.2014.

Обавештењу о начину доставе тужбе и других поднесака у електронском облику

Поштовани

 

Од 15.09.2014 године, Управни суд отвара званичну адресу електронске поште за пријем тужби и других поднесака у електронском облику искључиво на адресу електронске поште одређену за пријем електронских докумената:pisarnica@up.sud.rs ...

 

Информације о начину предаје можете сазнати у Обавештењу о начину доставе тужбе и других поднесака у електронском облику.

 

Ближе информације о формату електронског документа, апликацијама за генерисање и потписивање електронског документа и подешавањима апликација за потписивање квалификованим електронским потписом, можете добити на интернет презентацијама сертификационих тела која су издала електронске сертификате.