09.11.2021.

Одлука Управног суда донета по захтеву за одлагање извшења решења Министарства унутршњих послова Републике Србије, тужиоца Ивана Ђурића из Иницијативе младих за људска права

Одлука Управног суда У26605/21 од 09.11.2021. године, донета по захтеву тужиоца Ивана Ђурића из Иницијативе младих за људска права за одлагање извршења решења Министарства унутршњих послова Републике Србије, у предмету јавног окупљања.