Београд, 08.08.2012.

Поводом саопштења за јавност Комисије за заштиту конкуренције под називом

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УПРАВНИ СУД
број: службено
Београд, 07.08.2012.

 

 


                                          С А О П Ш Т Е Њ Е

 

 Поводом саопштења за јавност Комисије за заштиту конкуренције под називом “Зашто Управни суд игнорише јавност?”, Управни суд саопштава:


Поступање и одлучивање Управног суда регулисано је Законом о уређењу судова, Законом о судијама и Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштва.

Одлучујући у предметима Управни суд поступа у складу са одредбама Закона о управним споровима и применом одговарајућих материјалних прописа, у конкретном случају применом одредби Закона о заштити конкуренције.

Сматрамо да сам назив саопштења за јавност Комисије за заштиту конкуренције “Зашто Управни суд игнорише јавност?”апсолутно није адекватaн “коначно постављеном јавном питању – да ли поступајући на овакав начин Управни суд контролише одлуке Комисије за заштиту конкуренције или покушава да дезавуише њен рад?”. Истичемо да у досадашњем поступању овај суд није дезавуисао рад ниједног органа управе.

Уколико се термин “игнорисање јавности” односи на примену одредби о одржавању усмене јавне расправе, напомињемо да је судско веће у  наведеној пресуди образложило због чега није одржана усмена јавна расправа па је ради упознавања јавности Комисија за заштиту конкуренције то требало и да наведе у свом саопштењу.

 

 


Портпарол Управног суда
Милка Бабић