23.03.2021.

Пресуда Управног суда донета по тужби Удружења "Регулаторни институт за обновљиву енергију и животну средину"

Пресуда Управног суда У6063/19 од 12.02.2021. године, донета по тужби Удружења "Регулаторни институт за обновљиву енергију и животну средину" против туженог Министарства гређевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије.