26.04.2018.

Примедбе и предлози на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја