Београд, 08.08.2012.

Саопштење

 

 

                               С А О П Ш Т Е Њ Е

 

 

Поводом натписа у штампаним и електронским медијима у којима се цитира саопштење за јавност Комисије за заштиту конкуренције, а којим Комисија за заштиту конкуренције указује на пропусте у раду Управног суда и поставља јавно питање да ли се дезавуише као странка, Управни суд саопштава да се на овај начин непримерено коментаришу правоснажне судске одлуке што се може схватити и одређеним видом притиска на независност суда. 

Ово тим пре, што све своје наводе којима оспорава законитост приликом доношења одлуке о забрани спајања шећерана Суноко” и у власништву МК групе и “Хеленик шугар” , Комисија за заштиту конкуренције може истицати у захтеву за преиспитивање судске одлуке о коме одлучује Врховни касациони суд.

 

Уједно обавештавамо јавност да је на званичном сајту Управног суда објављен одговор на питање Комисије за заштиту конкуренције “Зашто Управни суд игнорише јавност?”

 

 

 

 

Портпарол Управног суда
Милка Бабић