01.02.2017.

Саопштење поводом пресуде У 1719/2013

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УПРАВНИ СУД
Службено
Дана: 31.01.2017.године
Б е о г р а д
 


САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТУ циљу обезбеђивања објективног и тачног обавештавања јавности о одлуци Управног суда у предмету У 1719/13 од 16.12.2016. године, којом је суд тужбу уважио, поништио решење Агенција за борбу против корупције и предмет вратио на поновно одлучивање, Управни суд саопштава:
 

Одлука Управног суда У 1719/13 од 16.12.2016. године, објављена је на званичној интернет презентацији Управног суда http://www.up.sud.rs и о њој се може информисати бирањем наслова „Судска пракса “ (у брзом менију на левој страни насловне стране презентације) и одабиром поља „Предмети“. Одабиром наведене опције, претраживање се може извршити према једном или више задатих критеријума, у конкретном случају према броју предмета У 1719/13.

Разлози доношења одлуке суда У 1719/13 од 16.12.2016. године, садржани су у њеном образложењу.

Судије су дужне да решавају предмете по редоследу пријема тужбе у суд, у складу са Програмом решавања старих предмета и са посебним приоритетом у решавању предмета који се по закону и Судском пословнику сматрају хитним и нарочито хитним, а Законом о Агенцији за борбу против корупције, није прописан оквирни рок за решавање управног спора, као ни то да се управни спор поводом остваривања права по наведеном Закону сматра “хитним”, односно нарочито хитним.

О правним последицама поништеног акта стара се орган који је поништени акт донео, а Управни суд није овлашћен да изван садржине одлуке коју је донео, тумачи правне последице поништеног акта.


С поштовањем,


УПРАВНИ СУД