23.12.2022.

Судија Радојка Маринковић ступила на функцију председника Управног суда

     На XXI Свечаној Седници свих судија одржаној дана 23. децембра 2022. године, судија Радојка Маринковић ступила је на функцију председника Управног суда.

 

     Народна скупштина Републике Србије, изабрала је судију Радојку Маринковић за председника Управног суда, на трећој седници Другог редовног заседања у 2022. години, одржаној дана 9. децембра 2022. године („Сл. гласник РС“, бр. 138/2022), на предлог Високог савета судства. Високи савет судства је на седници одржаној 13. октобра 2022. године, по огласу објављеном у „Службеном гласнику РС“, број 67/22 од 17.06.2022. године, донео одлуку о предлогу судије Радојке Маринковић за кандидата за председника Управног суда.