Бр. предмета Год. Одељење Наслов Датум одлуке Тужени орган Врста спора Уписник Опис Анонм. одлука Сентенца
I-1 Уж 6/1919Iмандат одборника18.07.2019Скупштина општине Брусмандат одборникаУжРепублика Србија УПРАВНИ...147612.odt
8 Уж 5/1919мандат одборника13.06.2019Скупштина општине Голубацмандат одборникаУжРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...146974.odt
II-4 Уж 3/1919IIмандат одборника03.04.2019Скупштина општине Гаџин Ханмандат одборникаУжРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...141479.odt
24 Уж 2/1919мандат одборника22.03.2019Скупштина општине Голубацмандат одборникаУжРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...140511.odt
4 Уж 1/1919мандат одборника15.03.2019Скупштина општине Кучевомандат одборникаУжРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...140283.odt
14 Уж 208/1818потврђивање мандата01.02.2019Скупштина општине Алибунармандат одборникаУжРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...137073.odt
4 У 897/1515IIIпорез29.01.2019Министарство финансија Пореска управапорезУРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...136414.odt
III-5 У 1972/1616IIIутврђивање пореза на имовину25.01.2019Министарство финансијапорезУРепублика Србија УПРАВНИ...137009.odt
20 У 3826/1515Iпорез21.01.2019Министарство финансија Пореска управапорезУРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...136013.odt
III-2 У 7315/1616IIIпонављање управног поступка21.01.2019Министарство финансија Пореска управапонављање поступкаУРепублика Србија УПРАВНИ...137045.odt

123456 Иди на страну: