Бр. предмета Год. Одељење Наслов Датум одлуке Тужени орган Врста спора Уписник Опис Анонм. одлука Сентенца
III-4 Уж 7/1919IIIзаштита изборног права30.08.2019Скупштина општине Коцељевазаштита изборног праваУжРепублика Србија УПРАВНИ...149528.odt
II-5 Уж 9/1919IIзаштита изборног права28.08.2019Скупштина општине Медвеђазаштита изборног праваУжРепублика Србија УПРАВНИ...149399.odt
II-3 Уж 8/1919IIзаштита изборног права26.08.2019Скупштина општине Медвеђазаштита изборног праваУжРепублика Србија УПРАВНИ...149372.odt
I-1 Уж 6/1919Iмандат одборника18.07.2019Скупштина општине Брусмандат одборникаУжРепублика Србија УПРАВНИ...147612.odt
8 Уж 5/1919мандат одборника13.06.2019Скупштина општине Голубацмандат одборникаУжРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...146974.odt
II-4 Уж 3/1919IIмандат одборника03.04.2019Скупштина општине Гаџин Ханмандат одборникаУжРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...141479.odt
7 У 8092/1515IIновчане накнаде27.03.2019Министарство финансија Пореска управапорезУРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...140794.odt
24 Уж 2/1919мандат одборника22.03.2019Скупштина општине Голубацмандат одборникаУжРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...140511.odt
4 Уж 1/1919мандат одборника15.03.2019Скупштина општине Кучевомандат одборникаУжРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...140283.odt
10 У 11194/1515IIIнакнада за коришћење грађевинског земљишта01.03.2019Министарство финансијаграђевинско земљиште - коришћење грађевинског земљиштаУРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...139092.odt

123456 Иди на страну: