Број предмета Датум истицања на огласну таблу Датум уклањања са огласне табле
9 U 18393/16 11.01.2019. 11.02.2019.
III-7 U 2653/16 11.01.2019. 23.01.2019.
III-7 U 15131/16 11.01.2019. 23.01.2019.
III-4 U 608/15 11.01.2019. 11.02.2019.
III-4 U 2675/17 11.01.2019. 11.02.2019.
III-7 U 4849/17 11.01.2019. 11.02.2019.
III-4 U 4849/17 11.01.2019. 11.02.2019.
III-4 U 2637/18 11.01.2019. 11.02.2019.
III-4 U 12808/16 11.01.2019. 11.02.2019.
23 U 19295/17 11.01.2019. 11.02.2019.
24 U 7580/16 10.01.2019. 11.02.2019.
6 U 10157/15 10.01.2019. 11.02.2019.
3 U 5477/15 10.01.2019. 11.02.2019.
8 U 19140/18 09.01.2019. 08.02.2019.
III-8 U 13100/16 08.01.2019. 08.02.2019.

123 Иди на страну: