Број предмета Датум истицања на огласну таблу Датум уклањања са огласне табле
I-5 U 624/16 08.01.2019. 08.02.2019.
III-3 U 2409/16 04.01.2019. 04.02.2019.
III-3 U 19262/17 04.01.2019. 04.02.2019.
III-3 U 15424/16 04.01.2019. 04.02.2019.
4 U 2774/15 04.01.2019. 04.02.2019.
25 U 19140/17 28.12.2018. 28.01.2019.
20 U 11510/15 28.12.2018. 28.01.2019.
III-9 U 752/16 27.12.2018. 28.01.2019.
III-9 U 752/16 27.12.2018. 28.01.2019.
17 U 12480/15 27.12.2018. 28.01.2019.
22 U 9845/15 27.12.2018. 28.01.2019.
22 U 13708/15 27.12.2018. 28.01.2019.
5 U 15286/16 26.12.2018. 28.01.2019.
III-8 U 9830/17 26.12.2018. 24.01.2019.
III-8 U 13892/16 26.12.2018. 24.01.2019.

123 Иди на страну: