Број предмета Датум истицања на огласну таблу Датум уклањања са огласне табле
9 U 5673/16 14.10.2019. 15.11.2019.

123 Иди на страну: