Број предмета Датум истицања на огласну таблу Датум уклањања са огласне табле
21 U 19489/17 21.08.2019. 23.09.2019.

123 Иди на страну: