Бр. предмета Год. Одељење Наслов Датум одлуке Тужени орган Врста спора Опис Анонм. одлука Сентенца
III-3 Уж 38/1717IIIзаштита изборног права18.04.2017Републичка изборна комисијазаштита изборног праваРепублика Србија...82083.odt
21 Уж 37/1717заштита изборног права15.04.2017Изборна комисија општине Ковинзаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...81861.odt
20 Уж 36/1717заштита изборног права14.04.2017Републичка изборна комисијазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...81837.odt
18 Уж 35/1717заштита изборног права13.04.2017Републичка изборна комисијазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...81809.odt
III-7 Уж 34/1717IIIзаштита изборног права11.04.2017Републичка изборна комисијазаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...81768.odt
III-2 Уж 33/1717IIIзаштита изборног права11.04.2017Републичка изборна комисијазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...81627.odt
12 Уж 17/1717заштита изборног права10.04.2017Републичка изборна комисијазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...81455.odt
5 Уж 21/1717заштита изборног права10.04.2017Републичка изборна комисијазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...81376.odt
17 Уж 19/1717заштита изборног права09.04.2017Републичка изборна комисијазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...81342.odt
25 Уж 20/1717заштита изборног права09.04.2017Републичка изборна комисијазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...81348.odt

12345678 Иди на страну: