Бр. предмета Год. Одељење Наслов Датум одлуке Тужени орган Врста спора Опис Анонм. одлука Сентенца
24 Уж 63/1717заштита изборног права13.06.2017Скупштина града Панчевазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...87391.odt
III-3 Уж 56/1717IIIзаштита изборног права24.05.2017Савет Месне заједнице Нова Пазовазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...84611.odt
III-27 Уж 58/1717IIIзаштита изборног права24.05.2017Савет Месне заједнице Нова Пазовазаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...84613.odt
III-7 Уж 55/1717IIIзаштита изборног права24.05.2017Савет Месне заједнице Нова Пазовазаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...84614.odt
III-1 Уж 57/1717IIIзаштита изборног права24.05.2017Савет Месне заједнице Нова Пазовазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...84616.odt
III-2 Уж 54/1717IIIзаштита изборног права24.05.2017Савет Месне заједнице Нова Пазовазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...84617.odt
III-4 Уж 53/1717IIIзаштита изборног права24.05.2017Савет Месне заједнице Нова Пазовазаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...84618.odt
4 Уж 60/1717заштита изборног права24.05.2017Општинска изборна комисија Петровац на Млавизаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...84672.odt
II-2 Уж 52/1717IIзаштита изборног права24.05.2017Изборна комисија МЗ Житковац, Алексинацзаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...84673.odt
II-1 Уж 47/1717IIмандат одборника18.05.2017Скупштина општине Лебанемандат одборникаРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...86286.odt

12345678 Иди на страну: