Бр. предмета Год. Одељење Наслов Датум одлуке Тужени орган Врста спора Опис Анонм. одлука Сентенца
III-8 Уж 77/1717IIIзаштиа изборног права (Липар)28.06.2017Месна заједницазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...90429.ott
III-4 Уж 78/1717IIIзаштита изборног права28.06.2017Савет месне заједницезаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...90736.odt
I-2 Уж 62/1717Iпотврђивањe мандата одборника23.06.2017Скупштина општине Горњи МилановацРепублика Србија УПРАВНИ...90583.odt
II-1 Уж 76/1717IIпрестанак мандата одборника22.06.2017Скупштина општине Бојникмандат одборникаРепублика Србија УПРАВНИ...90426.odt
II-3 Уж 75/1717IIмандат одборника22.06.2017Скупштина општине Бојникмандат одборникаРепублика Србија УПРАВНИ...93053.odt
I-1 Уж 59/1717Iмандат одборника21.06.2017Скупштина општине Брусзаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...89287.odt
12 Уж 72/1717заштита изборног права (Панчево)19.06.2017Месна заједницазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...88890.odt
21 Уж 71/1717заштита изборног права (Панчево)19.06.2017Месна заједницазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...88891.odt
19 Уж 67/1717заштита изборног права (Панчево)19.06.2017Месна заједницазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА ...88909.odt
18 Уж 68/1717заштита изборног права (Панчево)19.06.2017Месна заједницазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...88910.odt

12345678 Иди на страну: