Бр. предмета Год. Одељење Наслов Датум одлуке Тужени орган Врста спора Опис Анонм. одлука Сентенца
III-3 Уж 4912/2020IIIзаштита изборног права16.10.2020Градска изборна комисија града Шапцазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...179789.odt
III-4 Уж 4910/2020IIIзаштита изборног прав16.10.2020Градска изборна комисија града Шапцазаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...179790.odt
III-9 Уж 4909/2020IIIзаштита изборног права14.10.2020Градска изборна комисија града Шапцазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...179694.odt
III-8 Уж 4906/2020IIIзаштита изборног права30.09.2020Градска изборна комисија града Шапцазаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...178760.odt
III-7 Уж 4903/2020IIIзаштита изборног права20.09.2020Градска изборна комисија града Шапцазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...177701.odt
III-7 Уж 4893/2020IIIзаштита изборног права20.09.2020Градска изборна комисија града Шапцазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...177702.odt
III-2 Уж 4889/2020IIIзаштита изборног права20.09.2020Градска изборна комисија града Шапцазаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...177703.odt
III-6 Уж 4895/2020IIIзаштита изборног права20.09.2020Градска изборна комисија града Шапцазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...177704.odt
III-6 Уж 4905/2020IIIзаштита изборног права20.09.2020Градска изборна комисија града Шапцазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...177705.odt
III-9 Уж 4897/2020IIIзаштита изборног права20.09.2020Градска изборна комисија града Шапцазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...177706.odt

123456789 Иди на страну: