Бр. предмета Год. Одељење Наслов Датум одлуке Тужени орган Врста спора Опис Анонм. одлука Сентенца
III-10 Уж 4884/2020IIIзаштита изборног права12.09.2020Градска изборна комисија града Шапцазаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...177262.odt
III-11 Уж 4879/2020IIIзаштита изборног права12.09.2020Градска изборна комисија града Шапцазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...177263.odt
III-11 Уж 4869/2020IIIзаштита изборног права12.09.2020Градска изборна комисија града Шапцазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...177265.odt
III-5 Уж 4882/2020IIIзаштита изборног права12.09.2020Градска изборна комисија града Шапцазаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...177269.odt
III-5 Уж 4872/2020IIIзаштита изборног права12.09.2020Градска изборна комисија града Шапцазаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...177273.odt
III-1 Уж 4881/2020IIIзаштита изборног права12.09.2020Градска изборна комисија града Шапцазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...177274.odt
III-1 Уж 4871/2020IIIзаштита изборног права12.09.2020Градска изборна комисија града Шапцазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...177275.odt
III-8 Уж 4886/2020IIIзаштита изборног права12.09.2020Градска изборна комисија града Шапцазаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...177276.odt
III-6 Уж 4885/2020IIIзаштита изборног права12.09.2020Градска изборна комисија града Шапцазаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...177277.odt
III-6 Уж 4875/2020IIIзаштита изборног права12.09.2020Градска изборна комисија града Шапцазаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...177278.odt

123456789 Иди на страну: