Бр. предмета Год. Одељење Наслов Датум одлуке Тужени орган Врста спора Опис Анонм. одлука Сентенца
II-3 Уж 540/1616IIзаштита изборног права17.09.2016Општинска изборна комисија Бела Паланказаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...78286.odt
II-4 Уж 539/1616IIзаштита изборог права16.09.2016Општинска изборна комисија Бела Паланказаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...78285.odt
II-1 Уж 538/1616IIзаштита изборног права15.09.2016Општинска изборна комисија Бела Паланказаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...78284.odt
II-3 Уж 537/1616IIзаштита изборног права14.09.2016Општинска изборна комисија Бела Паланказаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...78283.odt
II-4 Уж 536/1616IIзаштита изборног права13.09.2016Општинска изборна комисија Бела Паланказаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...78282.odt
II-1 Уж 534/1616IIзаштита изборног права09.09.2016Општинска изборна комисија Бела Паланказаштита изборног праваРепублика Србија...78280.odt
II-3 Уж 535/1616IIзаштита изборног права09.09.2016Општинска изборна комисија Бела Паланказаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...78281.odt
II-4 Уж 531/1616IIзаштита изборног права08.09.2016Општинска изборна комисија Бела Паланказаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...78278.odt
II-3 Уж 527/1616IIзаштита изборног права31.08.2016Општинска изборна комисија Бела Паланказаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...78273.odt
II-1 Уж 528/1616IIзаштита изборног права31.08.2016Општинска изборна комисија Бела Паланказаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...78274.odt

123456789 Иди на страну: