Бр. предмета Год. Одељење Наслов Датум одлуке Тужени орган Врста спора Опис Анонм. одлука Сентенца
5 Уж 125/1818заштита изборног права14.03.2018Градска изборна комисија града Београдазаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...120962.odt
9 Уж 129/1818заштита изборног права13.03.2018Градска изборна комисија града Београдазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...120882.odt
12 Уж 139/1818заштита изборног права13.03.2018Општинска изборна комисија Смедеревска Паланказаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...120883.odt
2 Уж 130/1818заштита изборног права13.03.2018Градска изборна комисија града Београдазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...120886.odt
23 Уж 128/1818заштита изборног права13.03.2018Градска изборна комисија града Београдазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...120887.odt
16 Уж 134/1818заштита изборног права13.03.2018Градска изборна комисија града Београдазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...120888.odt
21 Уж 120/1818заштита изборног права13.03.2018Градска изборна комисија града Београдазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...120889.odt
20 Уж 119/1818заштита изборног права13.03.2018Градска изборна комисија града Београдазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...120890.odt
1 Уж 117/1818заштита изборног права13.03.2018Градска изборна комисија града Београдазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...120891.odt
4 Уж 131/1818заштита изборног права13.03.2018Градска изборна комисија града Београдазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...120892.odt

123456789 Иди на страну: