Бр. предмета Год. Одељење Наслов Датум одлуке Тужени орган Врста спора Опис Анонм. одлука Сентенца
II-2 Уж 52/1717IIзаштита изборног права24.05.2017Изборна комисија МЗ Житковац, Алексинацзаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...84673.odt
II-1 Уж 47/1717IIмандат одборника18.05.2017Скупштина општине Лебанемандат одборникаРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...86286.odt
III-8 Уж 50/1717IIIзаштита изборног права17.05.2017Савет Месне заједнице Дворсказаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...83688.odt
2 Уж 46/1717заштита изборног права16.05.2017Градска изборна комисија града Зајечаразаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА...83481.odt
III-27 Уж 49/1717IIIзаштита изборног права11.05.2017Савет Месне заједнице Нова Пазовазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...82992.odt
III-1 Уж 48/1717IIIзаштита изборног права10.05.2017Савет Месне заједнице Нова Пазовазаштита изборног праваРепублика Србија...82993.odt
II-3 Уж 39/1717IIмандат одборника05.05.2017Скупштина општине Прокупљемандат одборникаРепублика Србија УПРАВНИ...84179.odt
25 Уж 42/1717заштита изборног права04.05.2017Градска изборна комисија града Зајечаразаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...82678.odt
5 Уж 43/1717заштита изборног права04.05.2017Градска изборна комисија града Зајечаразаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...82679.odt
9 Уж 45/1717заштита изборног права29.04.2017Републичка изборна комисијазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...82676.odt

123456789 Иди на страну: