Бр. предмета Год. Одељење Наслов Датум одлуке Тужени орган Врста спора Опис Анонм. одлука Сентенца
I-20 Уж 201/1212IЗаштита изборног права15.05.2012Општинско веће општине Рашказаштита изборног праваРепублика Србија ...43578.pdf
III-1 Уж 364/1212IIIЗаштитa изборног права12.05.2012Изборна комисија града Сомборазаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...43973.pdf
9 Уж 107/1212IIЗаштита изборног права27.04.2012Општинa Оповозаштита изборног праваРепублика Србија ...43219.pdf
III-2 Уж 108/1212IIIЗаштита изборног права27.04.2012Општинa Оповозаштита изборног праваРепублика Србија ...43222.pdf
III-4 Уж 110/1212IIIЗаштита изборног права27.04.2012Општинa Оповозаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...43227.pdf
7 Уж 111/1212IIЗаштита изборног права27.04.2012Општинa Оповозаштита изборног праваРепублика Србија ...43228.pdf
II-4 Уж 88/1212IIКандидовање23.04.2012Скупштина општине Медвеђазаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...43103.pdf
11 Уж 62/1212IIпроглашење изборне листе04.04.2012Скупштина општине Палилулазаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...36194.pdf
2 Уж 56/1212IIзаштита изборног права02.04.2012Скупштина општине Лозницазаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...36179.pdf
II-2 Уж 35/1212IIименовање изборне комисије30.03.2012Скупштина општине Бела Паланказаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...36164.pdf

578579580581582583584585586587588 Иди на страну: