Бр. предмета Год. Одељење Наслов Датум одлуке Тужени орган Врста спора Опис Анонм. одлука Сентенца
III-7 Уж 34/1717IIIзаштита изборног права11.04.2017Републичка изборна комисијазаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...81768.odt
III-2 Уж 33/1717IIIзаштита изборног права11.04.2017Републичка изборна комисијазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...81627.odt
12 Уж 17/1717заштита изборног права10.04.2017Републичка изборна комисијазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...81455.odt
5 Уж 21/1717заштита изборног права10.04.2017Републичка изборна комисијазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...81376.odt
17 Уж 19/1717заштита изборног права09.04.2017Републичка изборна комисијазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...81342.odt
25 Уж 20/1717заштита изборног права09.04.2017Републичка изборна комисијазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...81348.odt
4 Уж 28/1717заштита изборног права09.04.2017Републичка изборна комисијазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...81349.odt
24 Уж 29/1717заштита изборног права09.04.2017Републичка изборна комисијазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...81351.odt
10 Уж 30/1717заштита изборног права09.04.2017Републичка изборна комисијазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...81352.odt
22 Уж 32/1717заштита изборног права09.04.2017Републичка изборна комисијазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...81353.odt

1234567891011 Иди на страну: