Бр. предмета Год. Одељење Наслов Датум одлуке Тужени орган Врста спора Опис Анонм. одлука Сентенца
26 Уж 514/1616IIзаштита изборног права30.06.2016Општинска изборна комисија Обреновацзаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...78241.odt
I-1 Уж 467/1616Iмандат одборника30.06.2016Скупштина општине Тополамандат одборникаРепублика Србија УПРАВНИ...78243.odt
II-4 Уж 515/1616IIзаштита изборног права29.06.2016Општинска изборна комисија Сокобањазаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...78242.odt
II-3 Уж 512/1616IIзаштита изборног права29.06.2016Општинска изборна комисија Сокобањазаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...78244.odt
II-1 Уж 513/1616IIзаштита изборног права29.06.2016Општинска изборна комисија Сокобањазаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...78245.odt
II-1 Уж 484/1616IIмандат одборника23.06.2016Скупштина општине Бојникмандат одборникаРепублика Србија УПРАВНИ...78215.odt
II-2 Уж 486/1616IIмандат одборника23.06.2016Скупштина општине Бојникмандат одборникаРепублика Србија УПРАВНИ...78217.odt
II-3 Уж 487/1616IIмандат одборника23.06.2016Скупштина општине Бојникмандат одборникаРепублика Србија УПРАВНИ...78218.odt
II-1 Уж 488/1616IIмандат одборника23.06.2016Скупштина општине Бојникмандат одборникаРепублика Србија УПРАВНИ...78219.odt
II-2 Уж 490/1616IIмандат одборника23.06.2016Скупштина општине Бојникмандат одборникаРепублика Србија УПРАВНИ...78221.odt

1234567891011 Иди на страну: