Бр. предмета Год. Одељење Наслов Датум одлуке Тужени орган Врста спора Опис Анонм. одлука Сентенца
III-4 Уж 4888/2020IIIзаштита изборног права20.09.2020Градска изборна комисија града Шапцазаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...177758.odt
III-10 Уж 4904/2020IIIзаштита изборног права20.09.2020Градска изборна комисија града Шапцазаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...177759.odt
III-4 Уж 4898/2020IIIзаштита изборног права20.09.2020Градска изборна комисија града Шапцазаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...177760.odt
III-8 Уж 4865/2020IIIмандат одборника17.09.2020Скупштина општине Беочинмандат одборникаРепублика Србија УПРАВНИ...178300.odt
III-9 Уж 4866/2020IIIмандат одборника17.09.2020Скупштина општине Беочинмандат одборникаРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...178304.odt
III-7 Уж 4873/2020IIIзаштита изборног права12.09.2020Градска изборна комисија града Шапцазаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...177223.odt
III-4 Уж 4878/2020IIIзаштита изборног права12.09.2020Градска изборна комисија града Шапцазаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...177224.odt
III-3 Уж 4870/2020IIIзаштита изборног права12.09.2020Градска изборна комисија града Шапцазаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...177225.odt
III-9 Уж 4877/2020IIIзаштита изборног права12.09.2020Градска изборна комисија града Шапцазаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...177226.odt
III-7 Уж 4883/2020IIIзаштита изворног права12.09.2020Градска изборна комисија града Шапцазаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...177227.odt

1234567891011 Иди на страну: