Бр. предмета Год. Одељење Наслов Датум одлуке Тужени орган Врста спора Опис Анонм. одлука Сентенца
2 Уж 157/1818заштита изборног права30.03.2018Градска изборна комисија града Зајечаразаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...121613.odt
4 Уж 158/1818заштита изборног права29.03.2018Градска изборна комисија града Зајечаразаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...121608.odt
III-3 Уж 150/1818IIIзаштита изборног права29.03.2018Градска управа Шабацзаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...121662.odt
III-4 Уж 153/1818IIIзаштита изборног права29.03.2018Градска управа Шабацзаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...121663.odt
III-7 Уж 155/1818IIIзаштита изборног права29.03.2018Градска управа Шабацзаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...121664.odt
9 Уж 156/1818заштита изборног права28.03.2018Градска изборна комисија града Зајечаразаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...121577.odt
8 Уж 160/1818заштита изборног права26.03.2018Градска изборна комисија града Београдазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...121389.odt
16 Уж 161/1818заштита изборног права26.03.2018Градска изборна комисија града Београдазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...121390.odt
24 Уж 159/1818заштита изборног права23.03.2018Градска изборна комисија града Београдазаштита изборног праваПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...121306.odt
II-2 Уж 30/1818IIпрестанак мандата одборника22.03.2018Скупштина општине Мерошинамандат одборникаРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...121614.odt

1234567891011 Иди на страну: