Бр. предмета Год. Одељење Наслов Датум одлуке Тужени орган Врста спора Опис Анонм. одлука Сентенца
16 Уж 80/1818заштита изборног права11.03.2018Градска изборна комисија града Београдазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...120774.odt
22 Уж 64/1818заштитa изборног права11.03.2018Градска изборна комисија града Београдазаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...120781.odt
1 Уж 63/1818заштитa изборног права11.03.2018Градска изборна комисија града Београдазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...120783.odt
1 Уж 81/1818заштита изборног права11.03.2018Градска изборна комисија града Београдазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...120784.odt
22 Уж 82/1818заштита изборног права11.03.2018Градска изборна комисија града Београдазаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...120785.odt
4 Уж 77/1818заштита изборног права11.03.2018Градска изборна комисија града Београдазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...120788.odt
8 Уж 79/1818заштита изборног права11.03.2018Градска изборна комисија града Београдазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...120829.odt
24 Уж 114/1818заштита изборног права11.03.2018Градска изборна комисија града Београдазаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...120830.odt
12 Уж 103/1818заштита изборног права10.03.2018Градска изборна комисија града Београдазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...120707.odt
23 Уж 110/1818заштита изборног права10.03.2018Градска изборна комисија града Београдазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...120708.odt

1234567891011 Иди на страну: