Бр. предмета Год. Одељење Наслов Датум одлуке Тужени орган Врста спора Опис Анонм. одлука Сентенца
9 Уж 156/1818заштита изборног права28.03.2018Градска изборна комисија града Зајечаразаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...121577.odt
8 Уж 160/1818заштита изборног права26.03.2018Градска изборна комисија града Београдазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...121389.odt
16 Уж 161/1818заштита изборног права26.03.2018Градска изборна комисија града Београдазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...121390.odt
24 Уж 159/1818заштита изборног права23.03.2018Градска изборна комисија града Београдазаштита изборног праваПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...121306.odt
II-2 Уж 30/1818IIпрестанак мандата одборника22.03.2018Скупштина општине Мерошинамандат одборникаРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...121614.odt
II-3 Уж 31/1818IIмандман одборника22.03.2018Скупштина општине Мерошинамандат одборникаРепублика Србија УПРАВНИ...121657.odt
II-4 Уж 29/1818IIмандат одборника22.03.2018Скупштина општине Мерошинамандат одборникаРепублика Србија УПРАВНИ...121747.odt
23 Уж 146/1818заштита изборног права21.03.2018Градска изборна комисија града Зајечаразаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...121217.odt
3 Уж 144/1818заштита изборног права19.03.2018Општинска изборна комисија Смедеревска Паланказаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...121119.odt
6 Уж 145/1818заштита изборног права16.03.2018Градска изборна комисија града Београдазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...121094.odt

1234567891011 Иди на страну: