Бр. предмета Год. Одељење Наслов Датум одлуке Тужени орган Врста спора Опис Анонм. одлука Сентенца
III-7 Уж 149/1818IIIзаштита изборног права04.04.2018Градска управа Шабацзаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...121862.odt
22 Уж 163/1818заштита изборног права03.04.2018Градска изборна комисија града Зајечаразаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...121859.odt
III-2 Уж 154/1818IIIзаштита изборног права03.04.2018Градска управа Шабацзаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...121860.odt
III-4 Уж 147/1818IIIзаштита изборног права03.04.2018Градска управа Шабацзаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...121861.odt
1 Уж 162/1818заштита изборног права03.04.2018Градска изборна комисија града Зајечаразаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...121893.odt
2 Уж 157/1818заштита изборног права30.03.2018Градска изборна комисија града Зајечаразаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...121613.odt
4 Уж 158/1818заштита изборног права29.03.2018Градска изборна комисија града Зајечаразаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...121608.odt
III-3 Уж 150/1818IIIзаштита изборног права29.03.2018Градска управа Шабацзаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...121662.odt
III-4 Уж 153/1818IIIзаштита изборног права29.03.2018Градска управа Шабацзаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...121663.odt
III-7 Уж 155/1818IIIзаштита изборног права29.03.2018Градска управа Шабацзаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...121664.odt

1234567891011 Иди на страну: