Бр. предмета Год. Одељење Наслов Датум одлуке Тужени орган Врста спора Опис Анонм. одлука Сентенца
3 Уж 144/1818заштита изборног права19.03.2018Општинска изборна комисија Смедеревска Паланказаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...121119.odt
6 Уж 145/1818заштита изборног права16.03.2018Градска изборна комисија града Београдазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...121094.odt
25 Уж 142/1818заштита изборног права15.03.2018Градска изборна комисија града Београдазаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...121091.odt
17 Уж 141/1818заштита изборног права15.03.2018Градска изборна комисија града Београдазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...121009.odt
14 Уж 140/1818заштита изборног права15.03.2018Градска изборна комисија града Београдазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...121010.odt
5 Уж 143/1818заштита изборног права15.03.2018Градска изборна комисија града Београдазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...121061.odt
20 Уж 137/1818заштита изборног права14.03.2018Градска изборна комисија града Београдазаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...120921.odt
3 Уж 126/1818заштита изборног права14.03.2018Градска изборна комисија града Београдазаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...120922.odt
6 Уж 127/1818заштита изборног права14.03.2018Градска изборна комисија града Београдазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...120923.odt
21 Уж 138/1818заштита изборног права14.03.2018Градска изборна комисија града Београдазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...120926.odt

1234567891011 Иди на страну: