Бр. предмета Год. Одељење Наслов Датум одлуке Тужени орган Врста спора Опис Анонм. одлука Сентенца
22 Уж 8/1717заштита изборног права09.03.2017Републичка изборна комисијазаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...78519.odt
24 Уж 5/1717мандат одборника03.03.2017Скупштина општине Ковачицамандат одборникаРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...78517.odt
4 Уж 4/1717IIмандат одборника03.03.2017Скупштина општине Ковачицамандат одборникаРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...79052.odt
10 Уж 6/1717IIмандат одборника01.03.2017Скупштина општине Ковачицамандат одборникаРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...79053.odt
1 Уж 7/1717IIмандат одборника01.03.2017Скупштина општине Ковачицамандат одборникаРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...79054.odt
I-4 Уж 1/1717Iзаштита изборног права19.01.2017Општинска изборна комисија Рековацзаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...78438.odt
I-2 Уж 568/1616Iзаштита изборног права13.01.2017Скупштина општине Нова Варошзаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...78396.odt
II-2 Уж 563/1616IIзаштита изборног права - додела мандата12.01.2017Скупштина општине Мерошиназаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...78398.odt
II-1 Уж 565/1616IIзаштита изборног права - мандат одборника12.01.2017Скупштина општине Мерошиназаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...78399.odt
II-3 Уж 564/1616IIмандат одборника12.01.2017Скупштина општине Мерошинамандат одборникаРепублика Србија УПРАВНИ...78439.odt

1234567891011 Иди на страну: