Бр. предмета Год. Одељење Наслов Датум одлуке Тужени орган Врста спора Опис Анонм. одлука Сентенца
17 Уж 19/1717заштита изборног права09.04.2017Републичка изборна комисијазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...81342.odt
25 Уж 20/1717заштита изборног права09.04.2017Републичка изборна комисијазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...81348.odt
4 Уж 28/1717заштита изборног права09.04.2017Републичка изборна комисијазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...81349.odt
24 Уж 29/1717заштита изборног права09.04.2017Републичка изборна комисијазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...81351.odt
10 Уж 30/1717заштита изборног права09.04.2017Републичка изборна комисијазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...81352.odt
22 Уж 32/1717заштита изборног права09.04.2017Републичка изборна комисијазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...81353.odt
1 Уж 31/1717заштита изборног права09.04.2017Републичка изборна комисијазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...81364.odt
14 Уж 18/1717заштита изборног права09.04.2017Републичка изборна комисијазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...81370.odt
23 Уж 24/1717заштита изборног права08.04.2017Републичка изборна комисијазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...81343.odt
2 Уж 27/1717заштита изборног права08.04.2017Републичка изборна комисијазаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈA УПРАВНИ...81344.odt

1234567891011 Иди на страну: