Br. predmeta God. Odeljenje Naslov Datum odluke Tuženi organ Vrsta spora Upisnik Opis Anonm. odluka Sentenca
III-11 Уж 4890/2020IIIзаштита изборног права20.09.2020Градска изборна комисија града Шапцазаштита изборног праваУжРепублика Србија УПРАВНИ...177711.odt
III-3 Уж 4891/2020IIIзаштита изборног права20.09.2020Градска изборна комисија града Шапцазаштита изборног праваУжРепублика Србија УПРАВНИ...177712.odt
III-2 Уж 4899/2020IIIзаштита изборног права20.09.2020Градска изборна комисија града Шапцазаштита изборног праваУжРепублика Србија УПРАВНИ...177713.odt
III-3 Уж 4901/2020IIIзаштита изборног права20.09.2020Градска изборна комисија града Шапцазаштита изборног праваУжРепублика Србија УПРАВНИ...177755.odt
III-9 Уж 4887/2020IIIзаштита изборног права20.09.2020Градска изборна комисија града Шапцазаштита изборног праваУжРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...177756.odt
III-1 Уж 4892/2020IIIзаштита изборног права20.09.2020Градска изборна комисија града Шапцазаштита изборног праваУжРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...177757.odt
III-4 Уж 4888/2020IIIзаштита изборног права20.09.2020Градска изборна комисија града Шапцазаштита изборног праваУжРепублика Србија УПРАВНИ...177758.odt
III-10 Уж 4904/2020IIIзаштита изборног права20.09.2020Градска изборна комисија града Шапцазаштита изборног праваУжРепублика Србија УПРАВНИ...177759.odt
III-4 Уж 4898/2020IIIзаштита изборног права20.09.2020Градска изборна комисија града Шапцазаштита изборног праваУжРепублика Србија УПРАВНИ...177760.odt
III-8 Уж 4865/2020IIIмандат одборника17.09.2020Скупштина општине Беочинмандат одборникаУжРепублика Србија УПРАВНИ...178300.odt

1234567 Idi na stranu: