20.05.2019.

DAN OTVORENIH VRATA – POSETA STUDENATA PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU

 

Studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu posetili su Upravni sud 08., 10. i 17. maja 2019. godine. Studente su tokom navedenih dana dočekali zamenici predsednika suda, sudije Dušica Marinković i Vesna Lazarević, koje su ukazale na značaj Upravnog suda i ulogu koju obavlja vršeći sudsku zaštitu zakonitosti upravnih akata.

 

Nakon uvodnog obraćanja zamenika predsednika suda, sudije Zorica Kitanović i Stevo Đuranović upoznali su studente sa načinom rada suda, organizacijom, nadležnošću, predmetom upravnog spora, pravilima postupka, odlukama koje sud donosi, veb prezentacijom suda, Informatorom o radu suda, Izveštajima o radu suda, sistemom za elektronsko upravljanje predmetima (SAPS), bazom sudske prakse i aplikacijom eSud.

 

Upravni sud će nastaviti da radi na povećanju poverenja javnosti u rad suda organizacijom Manifestacije Dana otvorenih vrata.