20.05.2019.

GENERALNA SKUPŠTINA I SEMINAR ”FUNKCIJE I PRISTUP VRHOVNIM UPRAVNIM SUDOVIMA” UDRUŽENJA ACA-EUROPE

 

Predsednik Upravnog suda sudija Jelena Ivanović i savetnik za međunarodnu saradnju, stručno usavršavanje i obuku Ivana Kovačević boravile su u studijskoj poseti Saveznoj Republici Nemačkoj radi učešća na Generalnoj skupštini i Seminaru ”Funkcije i pristup vrhovnim upravnim sudovima”, koji je održan u Berlinu, SR Nemačka u periodu od 12-14. maja 2019. godine, u organizaciji Udruženja ACA-Europe i Saveznog upravnog suda Nemačke.

 

            Prvi radni dan Seminara ”Funkcije i pristup vrhovnim upravnim sudovima” otvorio je sudija Klaus Renert, predsednik ACA-Europe i predsednik Saveznog upravnog suda Nemačke, nakon čega je sudija Karsten Ganter iz Saveznog upravnog suda Nemačke predstavio Opšti izveštaj Seminara, koji predstavlja izveštaj o odgovorima na upitnik koji su dostavile zemlje učesnice, na temu funkcionisanja i pristupa upravnim sudovima. Usledila je prva sesija na temu „Svrha vrhovnih upravnih sudova“, kojom je predsedavao sudija Filipo Patroni Grifi, predsednik Državnog saveta Italije. Nakon pauze, usledila je druga sesija na temu „Obavezujući efekti odluka vrhovnog upravnog suda“ kojom je predsedavao sudija Bart Jan van Etekoven predsednik Odeljenja upravne nadležnosti Državnog saveta Holandije. usledila je popodnevna sesija na temu „Sistemi filtera za žalbe vrhovnim upravnim sudovima“ kojom je rukovodila sudija Barbara Porizkova predsednik Vrhovnog upravnog suda Češke. Nakon održanih sesija usledila je diskusija među učesnicima i nakon toga zaključna razmatranja koja je predstavio sudija Klaus Renert, predsednik ACA-Europe i predsednik Saveznog upravnog suda Nemačke.

 

Drugi radni dan počeo je zasedanjem Generalne skupštine Udruženja ACA-Europe i predstavljanje Godišnjeg izveštaja o radu Udruženja. Na dnevnom redu su razmatrane teme poput finansijskog upravljanja Udruženjem, projektne aktivnosti koje su realizovane od prethodne Generalne skupštine i predstojeće aktivnosti koje su planirane da se realizuju.  

 

Aktivno učešće Upravnog suda Republike Srbije u radu Udruženja ACA-Europe u sklopu navedenog seminara i Generalne skupštine, kao i saradnja u oblasti pravosuđa sa posebnim osvrtom na temu seminara ”Funkcije i pristup vrhovnim upravnim sudovima” bio je od značaja imajući u vidu predstojeću reformu upravnog sudstva i potrebu za izmenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima.