20.05.2019.

GENERALNA SKUPŠTINA UDRUŽENJA AEAJ I KONFERENCIJA ”DISKRECIONA OVLAŠĆENJA SUDIJA”

 

Predsednik Upravnog suda sudija Jelena Ivanović i savetnik za međunarodnu saradnju, stručno usavršavanje Ivana Kovačević boravile su u studijskoj poseti Saveznoj Republici Nemačkoj radi učešća na Generalnoj skupštini i konferenciji Radne grupe za nezavisnost i efikasnost sudija Udruženja sudija evropskih upravnih sudova (AEAJ) na temu „Diskreciona ovlašćenja sudija”, koji je održan u Darmštatu, SR Nemačka u periodu od 15-17. maja 2019. godine, u organizaciji Udruženja sudija evropskih upravnih sudova (AEAJ), pri čemu je učešće sudije Ivanović podržala Misija OEBS-a u Srbiji.

 

Prvog radnog dana, u sklopu programa 19. Dana nemačkog upravnog sudstva, održana je radna sesija – konferencija Radne grupe za nezavisnost i efikasnost sudija Udruženja sudija evropskih upravnih sudova (AEAJ) na temu „Diskreciona ovlašćenja sudija”. Sesiju je otvorio sudija Saveznog upravnog suda Nemačke, sudija Holgar Buman i sudija Raša Ragulskit Markovijen, predstavivši radni program konferencije. Prezentaciju o teoretskoj osnovi za diskreciona ovlašćenja sudija održao je prof. dr Bartoš Vojčekovski. Nakon toga, uporednu perspektivu o diskrecionim ovlašćenjima sudija, sa posebnim osvrtom na anglosaksonski sistem, predstavio je sudija Kolm Mak Jukadis Opšteg suda Evropske unije Evropskog suda pravde. Drugog radnog dana, u Upravnom sudu u Darmštatu, održan je sastanak Generalne skupštine AEAJ. Generalnu skupštinu otvorila je predsednik Udruženja sudija evropskih upravnih sudova (AEAJ), sudija Edit Celer (Edith Zeller). U sklopu dnevnog reda Generalne skupštine, predstavljeni su Izveštaj o realizovanim aktivnostima Udruženja, plan aktivnosti za naredni period (do kraja 2019. godine) i Izveštaj o aktivnostima Udruženja u okviru Saveta Evrope.

 

Kontinuirano učešće Upravnog suda Republike Srbije u radu Udruženja AEAJ u sklopu navedene konferencije i Generalne skupštine, kao i saradnja u oblasti pravosuđa sa posebnim osvrtom na temu konferencije ”Diskreciona ovlašćenja sudija” bilo je od značaja za razmenu mišljenja i iskustava u ovoj oblasti.