07.02.2019.

KONFERENCIJA „CIVILNO DRUŠTVO ZA ODGOVORNU VLAST“

 

Sudija Upravnog suda Nikola Kitanović učestvovao je u konferenciji „Civilno društvo za odgovornu vlast“ koja je održana 4. i 5. februara u Beogradu, u organizaciji Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost – CRTA. Konferencija je deo projekta koji CRTA sprovodi zajedno sa četiri partnerske organizacije Transparentnost Srbija, Centrom za pravosudna istraživanja, Fondacijom Slavko Ćuruvija i A11 Inicijativom za ekonomska i socijalna prava, uz podršku Ambasade Velike Britanije u Beogradu.

Glavne teme diskusija tokom dvodnevne konferencije bile su savremeni izazovi koji utiču na smanjenje kvaliteta demokratije, pre svega na nezavisnost pravosuđa, rad parlamenta, nezavisnih organa i drugo. Cilj konferencije bio je pokretanje dijaloga u vezi sa aktuelnim stanjem demokratije u Srbiji, regionu i Evropi, sa namerom da se razviju preporuke za prevazilaženje postojećih problema. Skup je okupio predstavnike civilnog društva, akademske zajednice, eksperte iz oblasti javnih politika, sudije, novinare, predstavnike  javnih institucija i međunarodne zajednice koji su spremni da aktivno zagovaraju demokratsku i odgovornu javnu vlast.