22.12.2014.

Kopaonička škola prirodnog prava

Predsednik Upravnog suda, sudija Jelena Ivanović, boravila je na Kopaoniku u periodu od 12-17. decembra 2014. godine u okviru XXVII susreta Kopaoničke škole prirodnog prava. Program rada bio je organizovan prema katedrama. U okviru druge katedre pod nazivom: "Pravo na slobodu i upravno-pravna zaštita slobode", sudija Ivanović imala je izlaganje na temu: "Upravni sud - funkcionisanje i pravci razvoja", u okviru koga je učesnicima predstavila kratak istorijski osvrt upravnog sudstva u Srbiji, osnivanje i početak rada Upravnog suda kao i pravce razvoja upravnog sudstva u Republici Srbiji.