22.03.2019.

ODRŽANA RADIONICA „JAČANJE KAPACITETA MINISTARSTVA PRAVDE U POSTUPCIMA IMENOVANJA NOSILACA PRAVOSUDNIH PROFESIJA I OBAVLJANJU NADZORA NA RADOM NOSILACA PRAVOSUDNIH PROFESIJA“

 

Ministarstvo pravde je, uz podršku Projekta „EU uz Pravdu – Podrška za Poglavlje 23“, u okviru rada na jačanju kapaciteta Sektora za pravosuđe ovog ministarstva organizovalo trodnevne radionice u periodu od 18. do 20. marta 2019. godine. Tema radionica bila je „Jačanje kapaciteta Ministarstva pravde u postupcima imenovanja nosilaca pravosudnih profesija i obavljanju nadzora na radom nosilaca pravosudnih profesija“. Navedenu Radionicu su pohađali državni službenici Ministarstva pravde angažovani na ovim poslovima, a kao predavači su bile angažovane sudija Vrhovnog kasacionog suda Katarina Manojlović Andrić i predsednik Odeljenja sudske prakse Upravnog suda, sudija Radojka Marinković.

Zaposleni u Odeljenju za pravosudne profesije Ministarstva pravde imali su priliku da unaprede znanje u oblastima koje se odnose na postupke imenovanja javnih izvršitelja i javnih beležnika, obavljanje nadzora nad njihovim radom i prestanka njihove delatnosti, postupak imenovanja javnih izvršitelja i javnih beležnika (sa primerima iz sudske prakse), kao i na vanredna pravna sredstva u postupku imenovanja sa posebnim osvrtom na ponavljanje postupka. Učesnici su na radionici imali priliku da sa sudijama predavačima razgovaraju o svim dilemama i problemima u praksi u cilju pronalaženja najboljeg rešenja za dalje postupanje u ovoj oblasti.