22.02.2019.

ODRŽANA RADIONICA „JAČANJE KAPACITETA MINISTARSTVA PRAVDE U VOĐENJU DISCIPLINSKIH POSTUPAKA PREMA NOSIOCIMA PRAVOSUDNIH PROFESIJA“

 

 

Ministarstvo pravde je, uz podršku Projekta „EU uz Pravdu – Podrška za Poglavlje 23“, u okviru rada na jačanju kapaciteta Sektora za pravosuđe ovog ministarstva organizovalo trodnevne radionice u periodu od 18. do 20. februara 2019. godine. Tema radionica bila je „Jačanje kapaciteta Ministarstva pravde u vođenju disciplinskih postupaka prema nosiocima pravosudnih profesija“. Predsednik Odeljenja sudske prakse Upravnog suda, sudija Radojka Marinković bila je angažovana kao predavač na navedenoj radionici, zajedno sa sudijom Vrhovnog kasacionog suda Katarinom Manojlović Andrić.

Zaposleni u Odeljenju za pravosudne profesije Ministarstva pravde imali su priliku da unaprede znanje u oblastima koje se odnose na disciplinsku odgovornost nosilaca pravosudnih profesija, pokretanje i vođenje disciplinkih postupaka, odnos disciplinskih, prekršajnih i krivičnih postupaka, kao i na postupanje sudova u vezi sa diciplinskim postupcima. Učesnici su na radionici imali priliku da sa sudijama predavačima razgovaraju o svim dilemama i problemima u praksi u cilju pronalaženja najboljeg rešenja za dalje postupanje u ovoj oblasti.