28.03.2019.

OKRUGLI STO „ODNOS SUDA I MEDIJA“

 

Predsednik Upravnog suda, sudija Jelena Ivanović i portparol Suda Milka Babić učestvovale su na Okruglom stolu „Odnos suda i medija“ koji je organizovao Vrhovni kasacioni sud, u saradnji sa Udruženjem novinara Srbije i Misijom OEBS-a u Republici Srbiji, u sredu 27. marta 2019. godine, u Beogradu.

Prisutne učesnike su uvodnim obraćanjem pozdravili v.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda, sudija Dragomir Milojević, šef Misije OEBS-a u Republici Srbiji, nj.e. Andrea Oricio i predsednik Udruženja novinara Srbije i glavni i odgovorni urednik Pištaljke Vladimir Radomirović.

Potom je usledilo predstavljanje analize istraživanja „Javnost rada sudova“, sa posebnim osvrtom na komunikaciju sudova sa novinarima, izveštavanju medija o radu sudova i novinarske kompetencije u ovoj oblasti.

Novinar i panelista Moma Ilić je u predstavljanju nalaza iz Analize javnosti rada sudova, istakao da su mediji u toku 2017. i 2018. godine, pokazali interesovanje za predmete i rad Upravnog suda i da je ovo interesovanje naglo poraslo, jer je reč o temama koje su aktuelne i iz nadležnosti ovog suda.  Redakcije su od Upravnog suda, prema nalazima istraživanja, tražile odgovore na više od 60 pitanja. Primetio je, da su sporovi koji se vode ili su vođeni pred ovim sudom česta tema štampanih i elektronskih medija i da se odgovori Suda na novinarska pitanja ne svode samo na informaciju, već im se posvećuje dosta prostora i vremena. 

Nakon pauze, usledio je panel na temu „Granica dozvoljenog komentarisanja sudskih postupaka – pravila i prakse u domaćem pravnom sistemu i praksa Evropskog suda za ljudska prava“. Nakon aktivne diskusije, počeo je završni panel „Govor mržnje i mediji i izazovi sudske prakse u slučajevima u kojima se novinari pojavljuju kao oštećeni“.