06.06.2019.

SASTANAK PODODBORA ZA UNUTRAŠNJE TRŽIŠTE I KONKURENCIJU

 

Zamenik predsednika Upravnog suda, sudija Željko Škorić učestvovao je na sastanku Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju između Republike Srbije i Evropske unije koji je održan u Briselu, Kraljevina Belgija, dana 04.06.2019. godine.

Sastanak su otvorili predstavnici Evropske komisije i Republike Srbije, koji su nakon toga usvojili dnevni red sastanka. Tokom sastanka razmatrane su relevantne teme za unutrašnje tržište i konkurenciju i nivou usklađenosti propisa Republike Srbije sa pravom Evropske unije. Posebno se govorilo o usklađivanju i sprovođenju propisa i jačanju administrativnih kapaciteta, koje predstavlja ujedno i merilo za zatvaranje Poglavlja 5 – Javne nabavke. U sklopu navedene teme, sudija Škorić je bliže pojasnio kapacitet sistema pravnog leka u postupcima javnih nabavki.

Cilj održavanja sastanaka Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju je diskusija o pitanjima koja se odnose na Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, odnosno analiza napretka u usklađivanju, primeni i sprovođenju propisa EU.