03.04.2019.

SEMINAR NA TEMU „KONCEPT SIGURNE TREĆE ZEMLJE“

Kancelarija za azil je, uz podršku Evropske kancelarije za podršku sistemu azila (EASO), organizovala jednodnevni seminar, 02. aprila u Beogradu, na temu „Koncept sigurne treće zemlje“, u okviru koje su učešće uzele sudije Upravnog suda, Jelena Iskić i Nataša Malinić.

            Seminar su otvorili predstavnici Kancelarije za azil i Ministarstva unutrašnjih poslova, nakon čega je prvu sesiju održala gospođa Viktorija Banti-Markuti iz Evropske kancelarije za podršku sistemu azila (EASO) na temu postupka prihvatanja: koncepti i radni procesi za sigurne treće zemlje, prve zemlje azila i novim elementima u narednim zahtevima. Nakon pauze, gospođa Karla Ramos iz Evropske kancelarije za podršku sistemu azila (EASO) održala je predavanje na temu standardnih opisa zemalja porekla i sigurnih trećih zemalja. Nakon pauze za ručak, ekspert iz Češke Republike, gospođa Nataša Čmelickova govorila je o iskustvu Češke Republike i postupanju u predmetima azila. Nakon toga, seminar je zaključen raspravom među učesnicima.