20.12.2018.

STRUČNA POSETA DRŽAVNOM SAVETU BELGIJE

 

U periodu od 17-18.decembra 2018. godine, sistem administrator Mile Dobrota i portparol suda Milka Babić boravili su u dvodnevnoj poseti Državnom savetu Kraljevine Belgije u Briselu. Stručna poseta Savetu organizovana je u okviru Projekta "Unapređenje i harmonizacija rada sudske prakse" koji Upravni sud realizuje u saradnju sa Misijom OEBS-a u Republici Srbiji.

Prvog dana studijske posete razgovorali su sa gospodinom Gregorijem Delanejom (Gregory Delannay), šefom Kabineta predsednika Saveta i gospodinom Feliksom Mordikom (Felix Mordijck), šefom Odeljenja za informacione tehnologije. Gospodin Gregori Delanej nam je na početku sastanka kratko izložio opštu prezentaciju o Državnom savetu Kraljevine Belgije i njegovim nadležnostima, dok je u nastavku gospodin Feliks Mordik predstavio organizaciju i način rada tog odeljenja i prezentovao informatičku strukturu i sistem objavljivanja presuda.

Drugog dana posete gospođa Izabel Demotije (Isabelle Demortier), šef pisarnice za holandski jezik, je predstavila način rada pisarnice Saveta, nakon čega je delegacija Upravnog suda imala prilike da diskutuje o primeni aktualnih rešenja kada je reč o IT sistemu Državnog saveta.

Cilj stručne posete je da se stekne uvid u tehnička rešenja i softverske programe koji Savet koristi u svom radu, a u vezi rada i funkcionisanja baze sudske prakse i elektronskog predmeta.