02.12.2019.

SVEČANA KONFERENCIJA POVODOM OBELEŽAVANJA JUBILEJA 150 GODINA UPRAVNOG SUDSTVA I UPRAVNOG SPORA U SRBIJI I 10 GODINA OD OSNIVANJA UPRAVNOG SUDA REPUBLIKE SRBIJE

 

Svečana konferencija povodom obeležavanja jubileja 150 godina upravnog sudstva i upravnog spora u Srbiji i 10 godina od osnivanja Upravnog suda Republike Srbije, održana je 28.11.2019. godine u Klubu poslanika u Beogradu.

 

 

Povod za obeležavanje ovog jubileja je osnivanje upravnog sudstva i uvođenje upravnog spora u pravni sistem Srbije. Donošenjem „namesničkog“ Ustava Kneževine Srbije iz 1869. godine, Državni savet je dobio nadležnost da razmatra i rešava žalbe protiv ministarskih rešenja u spornim administrativnim pitanjima i time postao prvi Upravni sud u Srbiji, a godinu dana kasnije (1870. godine) Zakonom o poslovnom redu u Državnom savetu definisan je administrativni (upravni) spor. Na ovaj način Srbija se svrstala među prve države u Evropi koje su svojim građanima obezbedile zaštitu u upravnom sporu.

 

Cilj obeležavanja ovih jubileja je da se sagledaju promene u sistemu upravnog sudstva kroz različite oblike državnog uređenja kroz koje je Srbija prolazila, počev od druge polovine XIX veka do danas, da bi se postavili kvalitetniji zakonski i institucionalni okviri za reformu upravnog sudstva, na čijem se “pragu” Republika Srbija trenutno nalazi.

 

U okviru proslave  jubileja, u saradnji Upravnog suda RS i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, pripremljen je i izdat Zbornik radova pod nazivom  150 godina upravnog spora u Srbiji“, autora: sudije Jelene Ivanović, predsednika Upravnog suda, prof. dr Dobrosava Milovanovića, prof. dr Marka Davinića, prof. dr Dejana Vučetića i doc. dr Vuka Cucića, koji je predstavljen na Svečanoj konferenciji.

 

Na svečanom otvaranju u uvodnom govoru prisutnima su se obratili: Jelena Ivanović, predsednik Upravnog suda, Dragomir Milojević, vršilac funkcije predsednika Vrhovnog kasacionog suda, Radomir Ilić, državni sekretar Ministarstva pravde Republike Srbije, ambasador Andrea Oricio, šef Misije OEBS-a u Srbiji i NJ.e. Šan Meklaud, britanska ambasadorka.

 

* Svečanu konferenciju otvorila je sudija Jelena Ivanović, predsednik Upravnog suda. U uvodnom obraćanju je istakla:

 

 „Cilj obeležavanja ovih jubileja da se sagledaju promene u sistemu upravnog sudstva kroz različite oblike državnog uređenja kroz koje je Srbija prolazila, počev od druge polovine XIX veka do danas, da bi se postavili kvalitetniji zakonski i institucionalni okviri za reformu upravnog sudstva, na čijem se “pragu” Republika Srbija trenutno nalazi. Deset godina rada Upravnog suda je veoma značajno, jer je pokazalo da njegovo osnivanje treba da bude samo prva faza u stvaranju kvalitetnog i efikasnog višestepenog sistema upravnog sudstva“.

 

 

 

*Vršilac funkcije predsednika Vrhovnog kasacionog suda, sudija Dragomir Milojević, je istakao:

 Jedan od prioriteta Republike Srbije jeste poštovanje i unapređenje ljudskih prava kroz uspostavljanje i razvijanje aparata i mehanizama za delotvornu zaštitu ljudskih prava na nacionalnom nivou.

Kada se zna da je Srbija kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, kada su otvorena Poglavlja 23 i 24, da je članica Saveta Evrope i potpisnica Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, da priznaje mehanizam zaštite ljudskih prava kroz Evropski sud za ljudska prava, onda je sasvim logično da procesne standarde predviđene navedenom Konvencijom treba uključiti u sve segmente rada sudova, pa tako i u delovanje upravnog sudstva, jer upravni sudovi imaju jednu od centralnih uloga u zaštiti prava građana koji su u sukobu sa državnom administracijom.

Siguran sam da će buduća reforma upravnog sudstva i izmene zakonodavnog okvira doprineti da upravni sudovi ispune svoju centralnu ulogu u zaštiti ljudskih prava građana.

 

* “Pružanje podrške Srbiji u oblasti reforme pravosuđa zajedno sa drugim relevantnim akterima jedna je od naših glavih aktivnosti. Misija pomaže reformu upravnog pravosuđa zajedno sa unapređenjem načela vladavine prava kao što su: zakonitost, transparentnost, odgovornost, pristup pravdi, pravo na saslušanje i pravo na žalbu, za dobrobit građana Srbije,” rekao je šef Misije OEBS-a u Srbiji, ambasador Andrea Oricio.

 

 

* NJena ekselencija britanska ambasadorka, gospođa Šan Meklaud je istakla:

 Impresivna je činjenica da se danas proslavlja 150 godina upravnog sudstva u Srbiji. Ta grana pravosuđa je ključna za uređenje odnosa državne uprave i pravosuđa i kao takva veoma je važna za građane, kompanije i vladavinu prava u svakoj državi. Iako su naši pravni sistemi različiti, znam da delimo zajedničke vrednosti. Drago nam je da kroz Fond za dobru upravu pomažemo reformu pravosuđa i jačanje upravnog sudstva. Od 2015. godine, kad je Fond uspostavljen, britanska Vlada i građani pomogli su reforme u Srbiji sa više od 23 miliona evra. Naša podrška će se nastaviti i u narednim godinama.”

 

 

Konferenciju je organizovao Upravni sud Republike Srbije uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji i Fonda za dobru upravu Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.