Broj predmeta Datum isticanja na oglasnu tablu Datum uklanjanja sa oglasne table
27 U 19476/18 28.04.2022. 30.05.2022.
21 U 17000/18 28.04.2022. 30.05.2022.
26 U 13467/17 28.04.2022. 30.05.2022.

 

Arhiva