Br. predmeta God. Odeljenje Naslov Datum odluke Tuženi organ Vrsta spora Opis Anonm. odluka Sentenca
III-4 Уж 193/1818IIIзаштита изборног права04.09.2018Савет месних заједница Србобранзаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...128766.odt
III-8 Уж 192/1818IIIзаштита изборног права22.08.2018Савет месних заједница Србобранзаштита изборног праваРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...128118.odt
III-3 Уж 191/1818IIIзаштита изборног права25.07.2018Савет месних заједница Србобранзаштита изборног праваРепублика Србија УПРАВНИ...127402.odt
I-1 Уж 178/1818Iмандат одборника23.07.2018Скупштина општине Брусмандат одборникаРепублика Србија УПРАВНИ...127256.odt
II-2 Уж 183/1818IIмандат одборника12.07.2018Скупштина општине Лебанемандат одборникаРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...128014.odt
II-2 Уж 187/1818IIмандат одборника12.07.2018Скупштина општине Лебанемандат одборникаРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...128017.odt
II-4 Уж 186/1818IIмандат одборника12.07.2018Скупштина општине Лебанемандат одборникаРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...127055.odt
II-1 Уж 185/1818IIмандат одборника12.07.2018Скупштина општине Лебанемандат одборникаРепублика Србија УПРАВНИ...127056.odt
II-4 Уж 177/1818IIпрестанак мандата одборника скупштине јединице локалне самоуправе12.07.2018Скупштина општине Мерошинамандат одборникаРЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ...127080.odt
II-1 Уж 181/1818IIпропуштање Скупштине општине Лебане да донесе одлуку о потврђивању мандата одборнику у скупштини јединице локалне самоуправе12.07.2018Скупштина општине Лебанемандат одборникаРепублика Србија УПРАВНИ...127086.odt

123456789 Idi na stranu: