Akreditacije za medije

Upravni sud je, u skladu sa zakonom i Sudskim poslovnikom, obezbedio pristup medijima u pogledu aktuelnih informacija i postupaka koji se vode u sudu.

 

O nadležnosti, radu, javnim raspravama, odlukama, i drugim informacijama u vezi sa aktivnostima Upravnog suda mediji i javnost će biti informisani preko saopštenja, internet prezentacije suda, izjava za medije predsednika i portparola i na konferencijama za novinare.

 

U cilju obezbeđivanja objektivnog, pravovremenog i tačnog obaveštavanja javnosti o radu suda i sudskim postupcima, Upravni sud će blagovremeno, najkasnije dan ranije, predstavnike sredstava javnog informisanja obaveštavati o zakazanim javnim raspravama u predmetima za koje je javnost posebno zainteresovana. O zakazanim javnim raspravama novinari i građani mogu dobiti obaveštenja na oglasnoj tabli u sudu, kao i na internet prezentaciji Upravnog suda. Sredstva javnog informisanja će informacije dobijati elektronskom poštom i faksom.

 

Za sve dodatne informacije predstavnici medija mogu se obratiti portparolu Upravnog suda. Akreditacija nije potrebna novinarima koji prate usmene javne rasprave u sudu. Fotografisanje, audio i video snimanje na javnim raspravama u cilju javnog prikazivanja snimka obavlja se po odobrenju predsednika suda, uz prethodno pribavljenu saglasnost predsednika veća, sudije i pisanog pristanka stranaka i učesnika u sudskom postupku.

 

Akreditacija je potrebna ako novinari, snimatelji ili fotoreporteri žele da u zgradu unesu odgovarajuću opremu za snimanje.

 

Molimo predstavnike medija da zahtev za akreditaciju pošalju najkasnije pet dana pre željenog termina za fotografisanje ili snimanje radi blagovremenog odlučivanja.