Izveštaj u oblasti pristupa informacijama od javnog značaja

IZVEŠTAJ U OBLASTI PRISTUPA INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA

 

Zahtevi

Red.br Tražilac
informacije
Broj
podnetih zahteva
Br. usvojenih-
delimično usvojenih
zahteva
Broj
odbačenih zahteva
Broj
odbijenih zahteva
1. Građani 65 58 2 5
2. Mediji 1 1 0 0
3. Nevladine organ. i
dr. udruženja građana
16 16 0 0
4. Političke stranke 0 0 0 0
5. Organi vlasti 13 13 0 0
6. Ostali 11 10 0 0
7. Ukupno 106 98 2 6

 

 

Žalbe

 

Red.br Tražilac
informacije
Ukupan br.
izjavljenih
žalbi
Br. žalbi
zbog nepostupanja
po zahtevu
Br. žalbi
zbog odbijanja
zahteva
Br. žalbi na
zaključak o
odbacivanju zahteva
Broj ostalih žalbi
1. Građani 0 2 1 0 1
2. Mediji 1 0 0 0 0
3. Nevladine organ. i
dr. udruženja građana
0 0 0 0 0
4. Političke stranke 0 0 0 0 0
5. Organi vlasti 0 0 0 0 0
6. Ostali 0 0 0 0 0
7. Ukupno 5 2 1 0 2

 

 

 

Troškovi postupka

Troškovi naplaćivani Troškovi nisu naplaćivani
Ukupan iznos Broj žiro računa
- 840-742328843-30

 

 

Informator o radu organa

Datum izrade
Informatora
Objavljen
na Internetu
Datum poslednjeg
ažuriranja
Br. usvojenih-
delimično usvojenih
zahteva
Izrađen-
nije objavljen
Nije izrađen Razlozi zbog
kojih nije
izrađen
2010. godine Da 09.03.2020. - - - -

 

 

povratak na stranicu izveštaja