13.12.2021.

Обавештење поводом Одлуке о расписивању републичког референдума

Поводм Одлуке о расписивању републичког референдума ради потврђивањa Акта о промени Устава Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 115/21), који се одржава 16. јануара 2022. године, Управни суд обавештава јавност да ће у току спровођења референдума, жалбе примати препорученом пошиљком или непосредно на пријемном шалтеру  Управног суда у Немањиној 9, Београд, 24 часа сваког радног дана, суботом и недељом. Уколико подносилац жалбе поседује квалификовани сертификат за електронски потпис, жалба се може поднети и путем електронске поште: pisarnica@up.sud.rs.